Elektrik tesislerinde topraklamalar ve elektrik kuvvetli akım tesisleri yönetmelikleri doğrultusunda gerekli projelendirme, montaj, ölçüm ve raporlama işlemleri yetki belgesine haiz mühendislerimiz tarafından yapılmaktadır.
Topraklama Ölçümleri